Evaluarea proprietatii imobiliare
Call Us0722.163.102

Evaluarea proprietatii imobiliare

Ce este valoarea?

Pentru a va face o idee cat mai buna asupra valorii va propunem sa cititi urmatoare randuri:

Conceptul de Preţ, Cost şi Valoare.
Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziţiona sau produce activul. Când acel activ a fost achiziţionat sau produs, costul lui devine un fapt cert. Preţul este corelat cu costul deoarece preţul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.

Exemplu: va duceti la piata si intrebati vanzatorul de legume:
-Ce pret are un kg de rosii?
-5 lei, va raspunde el.
In fata blocului, va intalniti cu un vecin care va intreaba cat ati dat pe rosii.
-M-a costat 5 lei un kg, raspundeti dvs.
Concluzie: un cost este un pret din trecut. Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie:
-fie asupra celui mai probabil preţ care trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb;
-fie asupra beneficiilor economice rezultate din deţinerea unui activ.

Ce este evaluarea?

Procesul de estimare a valorii unui activ sau a unei datorii.

Cand am nevoie de o evaluare?

In standardele de evaluare exista multe scopuri pentru care se pot solicita rapoarte de evaluare. Va prezentam cateva dintre ele ( cele mai uzuale):

  • Garantarea imprumutului;
  • Informarea in vederea vanzarii sau cumpararii;
  • Impozitarea cladirilor.

Scopul evaluarii determina in final tipul valorii. Pentru garantarea imprumutului si informarea in vederea vanzarii sau cumpararii, tipul valorii este valoarea de piaţă.

Valoarea de piaţă

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau odatorie ar putea sa fie schimbat(ă) la data evaluării, între uncumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile auacţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Pentru Impozitarea cladirilor, tipul valorii este valoarea de impozitare

Valoarea de impozitare

În accepțiunea acestui Ghid, valoarea impozabilă este un tip al valorii estimat în scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de piaţă” sau „valoarea justă” definite ca tipuri ale valorii în standardele de evaluare în vigoare, respectiv în legislația română privind reglementările contabile conforme cu directivele europene sau alte reglementări contabile specifice şi în Standardele Internaţionale de Audit.

Documente necesare elaborării raportului de evaluare:
Pentru proprietăți imobiliare:
-Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
-Extrasul de Carte Funciară;
-Documentația din care să rezulte suprafețele imobilului (suprafața terenului și suprafața construită desfășurată și/sau suprafața utilă pentru clădire). Suprafețele pot fi preluate din cel puțin unul din următoarele:

  • documentația cadastrală vizată ANCPI/OCPI pentru imobilele pentru care aceasta a fost întocmită, în conformitate cu legislația în vigoare de la data întocmirii; se recomandă prezentarea releveelor pentru fiecare nivel (pentru a se verifica și compartimentarea clădirii și corespondența cu situația reală);
  • schița anexată actului de proprietate și care face parte integrantă din acesta, pentru imobile pentru care nu este întocmită o documentație cadastrală la data evaluării;
  • extrasul de Carte Funciară și/sau actul de proprietate, în care să fie menționate suprafețele imobilului (atât pentru teren, cât și pentru construcție); în acest caz nu se vor putea face mențiuni cu privire la posibile modificări neintabulate ale proprietății;
  • documentație întocmită și semnată/ștampilată de o persoană certificată (autorizată de ANCPI), fără a avea viza ANCPI/OCPI, cu acordul instituției de credit.
-Certificat de urbanism, valabil la data evaluării, din care să reiasăposibilitățile de dezvoltare (POT, CUT, destinație, restricții etc.) – încazul terenurilor libere în intravilan;
-Alte documente specifice, în funcție de tipul proprietății evaluate (avize, autorizații etc.).

Pentru tarife si alte informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati. Tarifele difera in functie de scopul evaluarii, tipul valorii si complexitatea lucrarii. Tarifele nu reprezinta procent din valoarea imobilului.

In cadrul companiei noastre veti gasi evaluatorii autorizati specializati EPI (evaluari de bunuri imobile).

Evaluarile efectuate sunt in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR.

Copyright © 2015 - Mihai Dediu